കോവിഡ് കാലത്ത് അഭിഭാഷകരെ കൈവിട്ട് ബാർ കൗണ്‍സിൽ.

കോവിഡ്‌-19 ദുരിതകാലത്ത് ആദ്യമായി അഭിഭാഷകകുട്ടായ്മ ഓൺലൈൻ വഴി ബാർ കൗൺസിൽ ക്ഷേമനിധിയില്‍ നിന്നും അടിയന്തര ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ലോയേര്‍സ് എന്ന കൂട്ടായ്മ മെയ് 9 ന് സമരദിനമായി ആചരിച്ചത്.”കേരളത്തിലെ അഭിഭാഷകർ കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ അധികമായി അവരുടെ വിഹിതം പലവിധ സ്റ്റാമ്പുകളായി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അയച്ചു വന്നിട്ടുള്ള വൻ തുകയാണ് ‘കേരള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്’. നാളിതുവരെയായി ഫണ്ടിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു മരണ ഫണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നത്. ഒരു അഭിഭാഷകൻ അഭിഭാഷകവൃത്തി രാജി വച്ചു പോകുമ്പോഴോ,അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലോ മാത്രമേ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.”മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ലോയേര്‍സിലെ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു. ബാർ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് കേരള അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള ‘സമരദിനം’ വിജയകരമാക്കിത്തീർത്ത കേരളത്തിലെ അഭിഭാഷക സമൂഹത്തിന് മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ലോയേര്‍സ് പത്രകുറിപ്പിലൂടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു.

ബാർ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് കേരള കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും,അതു പ്രകാരം വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നു ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതുവരെയായി ബാർ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് കേരള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയോ സഹായ ധനം അഭിഭാഷകരിൽ അർഹരായവരുടെ കൈകളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും അഭിഭാഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ പറയുന്നു.

ബാർ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് കേരളയുടെ കീഴിൽ തന്നെ അവരുടെ നിയന്ത്രണതത്തിലുള്ള മൂന്നു തരം ഫണ്ടുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്.

ഇത് മൂന്നിനും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലീഗൽ എന്റിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്നതിന് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ട്രസ്റ്റീ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ഈ ട്രസ്റ്റീ കമ്മിറ്റി ബാർ കൗണ്‍സിലിന്റെ കീഴിലും ഉപദേശത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഈ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി, ചെയർമാനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും, സെക്രട്ടറിയായി ബാർ കൗണ്‍സിൽ സെക്രട്ടറിയും ട്രഷററായി ബാർ കൗണ്‍സിൽ ട്രഷററും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് ഓരോ കക്ഷിയുടെ കേസ് കോർട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിരവധി സ്റ്റാമ്പുകളായി പണമടയ്ക്കാൻ നിയമമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് അഭിഭാഷക വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേയ്ക്കും, പത്തു രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ക്ലർക്ക് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേയ്ക്കും,ആറു രൂപയോളം വരുന്ന സ്റ്റാമ്പ് ലീഗൽ ബെനഫിറ്റ് ഫണ്ടിലേയ്ക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് നൽകി വരുന്നത്.

ലീഗൽ ബെനഫിറ്റ് ഫണ്ട്.

അഭിഭാഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പണംകണ്ടെത്താനാണ് കേരള ലീഗൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫണ്ട് രൂപവത്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലീഗൽ ബെനഫിറ്റ് ഫണ്ടിൽ ശരാശരി 44.5 കോടിയാണെന്ന് കേരള സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലീഗൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫണ്ടിന്റെ 80 ശതമാനം തുക സംസ്ഥാനത്തെ അഭിഭാഷകരുടെയും, അഭിഭാഷക ക്ലർക്കുമാരുടെയും ക്ഷേമ നിധിയിലേക്കണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്.
ഇതിൽ 65 ശതമാനം അഭിഭാഷകരുടെയും ബാക്കി 35 ശതമാനം അഭിഭാഷക ക്ലാർക്കുമാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനുള്ളതാണ്.

ബാർ കൗണ്‍സിൽ ഫണ്ട്.

എൻറോൾമെന്റു പോലുള്ള സമയങ്ങളിലും ബാർ എക്‌സാമിനു വേണ്ടിയും അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഓരോ വർഷവും ബാർ കൗണ്‍സിൽ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു വർഷം പതിനയ്യായിരം രൂപയിലധികം എന്ന കണക്കിൽ എൻറോൾമെൻറ് ഫീസായി ഏകദേശം നാല്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ബാർ കൗണ്സിലിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.

അഭിഭാഷകരുടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിലവിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ സർക്കാരോ ബാർ കൗണ്സിലോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മരണപ്പെട്ടതോ/തൊഴിൽ നിർത്തി പോകുന്നതോ ആയ അഭിഭാഷകർക്ക് മാത്രം നൽകി വരുന്ന തുകയിൽ വളരെ കുറച്ചു പണം മാത്രമേ ഇതിനോടകം കൊടുത്തിട്ടുള്ളു.കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായ് നിലനിൽക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്‌സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന അഭിഭാഷകർ നിരന്തരമായി പണമടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതിന്റെ വലുപ്പം കോടികളാണ്. അതെത്രയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ ബാർ കൗണ്സിൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ കാണിക്കാൻ ബാർകൗണ്സിൽ തയ്യാറാകണം. ബാർകൗണ്സിൽ ഫണ്ടിൽ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ചും ധവളപത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നത് അടിയന്തിരമായ ആവശ്യമാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമേ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടൂ. മാത്രമല്ല ഈ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതിന്റെ കൈകാര്യ നടപടികളിലും ഉള്ള സുതാര്യതയില്ലായ്മ സംശയാസ്പദവുമാണ്.കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരങ്ങളും ബാർ കൗണ്സിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ ഒന്നും തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഫണ്ടിന്റെ കൈകാര്യത്തിൽ സുതാര്യതയില്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനമായി കേരളത്തിലെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കോൺസ്റ്റിറ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി എന്ന നിലയിൽ ബാർ കൗണ്സിൽ ഓഫ് കേരള മാറിയിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ലോയേര്‍സിലെ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു.

ഈ കോവിഡ്‌ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല്പത്തിയഞ്ചു ദിവസങ്ങളായി അഭിഭാഷകർ യാതൊരു ജോലിയുമില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം അഭിഭാഷകർക്കും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം പോലും പ്രതിസന്ധിയിലാണുള്ളത്. ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും അഭിഭാഷകരെ കരകയറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ബാർ കൗണ്സിലിനും അതു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾക്കുമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് നിയമപരമായി വെൽഫെയർ ഫണ്ടുകൾ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാർ കൗൺസിൽ 10,000 രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം അഭിഭാഷകർക്കും ലോൺ നൽകാതിരിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ബാർകൗൺസിൽ നടത്തുന്നത് . വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെറിയൊരംശം അടിയന്തര ധനസഹായമായി താൽക്കാലികമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്നു മാത്രമാണ് സമരവുമായി മുന്നോട്ടു വന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് പറയാനുള്ളത്.

അഭിഭാഷകരുടെ ഗുമസ്തരെന്നു വിളിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്ലെർക്കുമാരുടെ അവസ്ഥയും പരിതാപകരമാണ്. കേരള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്ലെർക്ക്‌സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്നു പറയുന്ന ഒരു റെജിസ്ട്രേഡ് സംഘടനയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ-മത-ജാതി താൽപര്യങ്ങളില്ലാത്ത സംഘടന വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്ലർക്കുമാർക്കും യാതൊരു പലിശയുമില്ലാതെ മൂവായിരം രൂപ വീതം എല്ലാവരുടെയും അ‌ക്കൗണ്ടു വഴിയും അ‌ക്കൗണ്ടു സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീടുകളിലും എത്തിച്ചു എന്നത് മാതൃകാപരമായി കാണേണ്ടതാണ് . കൂടാതെ മറ്റു സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും കേരള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്ലർക്ക്‌സ് അസോസിയേഷൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അഡ്വക്കേറ്റ് വെൽഫെയർ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ അച്ചടിയിലും വിതരണത്തിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നതിനാൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് അച്ചടിച്ച് ട്രഷറികളിലുടെ വിതരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്രിത്രിമങ്ങളെ തടയാൻ ഒരുപരിധിവരെ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു.നീതിക്കു വേണ്ടി പോരാടുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ നീതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഭിഭാഷകരുടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ടും കൗണ്‍സിലും മാതൃകയാക്കേണ്ടത് സമയോചിതമായ തീരുമാനവും പ്രവർത്തിയും കാഴ്ചവച്ച ക്ലർക്കുമാരുടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ടിന്റെയും സംഘടനാ രീതികളെയുമാണ്.